Alle collecties
Algemeen
Wat staat er in mijn personeelsdossier?
Wat staat er in mijn personeelsdossier?

In dit artikel vertellen we je graag waar het personeelsdossier uit bestaat en welke informatie je hier terug kunt vinden.

Ramon avatar
Geschreven door Ramon
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Fijn hè, al je HR-zaken nu op één plek beschikbaar binnen HoorayHR!
Zo vindt je simpel en eenvoudig alles terug wat je samen hebt afgesproken tussen werknemer en werkgever. Graag lichten we kort toe wat je binnen HoorayHR allemaal in een personeelsdossier terugvindt als medewerker.

Personeelsdossier in HoorayHR

Het personeelsdossier bevat de volgende onderdelen:

Overzicht

Na het openen van jouw personeelsdossier kom je in het overzicht terecht. Hierin staat kort de belangrijkste informatie en welke zaken er op dat moment spelen, bijvoorbeeld wanneer je binnenkort een vakantie gepland hebt.

Profiel

Jouw profiel bevat je NAW-gegevens en gegevens van je partner. Als standaard gebruiker kan jij deze gegevens zelf wijzigen maar ook een beheerder kan deze velden voor je invullen. Wie de velden kan inzien is te zien via deze labels:

Dienstverband

Onder dienstverband staan de belangrijkste onderdelen die onder jouw dienstverband vallen en voor jou als medewerker belangrijk zijn om inzage te hebben.

Misschien wel één van de belangrijkste onderdelen, het beheren van contracten. Jouw verantwoordelijke kan voor iedere medewerker een contract aanmaken en daarbij aangeven wanneer begin- en einddatum van het contract is. Op deze manier heb jij goed inzicht wanneer jouw contract verloopt, wel zo transparant. Optioneel kan hier ook een PDF worden toegevoegd met het ondertekende contract.

Daarnaast heb je bij je dienstverband inzicht in de arbeidsvoorwaarden die bij jouw contract horen, bijvoorbeeld het salaris en je contracturen.

In het tabblad werkschema staan je huidige en verlopen werkschema's. Op basis van de huidige en verlopen werkschema's calculeren we het verlofbudget tot de minuut nauwkeurig! Een ander bijkomend voordeel is dat jouw beschikbaarheid voor alle collega's duidelijk is vanuit het werkschema.

Verlof

Je kunt als medewerker eenvoudig verlof aanvragen. Verder heb je binnen jouw personeelsdossier inzage in je verlofbudgetten, super handig als je wilt weten hoeveel verlof je nog hebt en wanneer budgetten vervallen. Meer informatie over hoe het verlofbudget-rapport werkt, lees je in ons artikel Hoe werkt het verlofbudget-rapport?

Heb je verlof aangevraagd? Dan zie je dit ook terug in je persoonlijke omgeving onder verlofaanvragen. Ook zijn alle mutaties uit het verleden inzichtelijk. Zo kun je precies zien hoe de opbouw van je verlofbudget zich ontwikkeld heeft, en welke aanvragen ervoor hebben gezorgd dat je verlofbudget naar beneden is bijgesteld.

Verzuim

Onder verzuim zie je een overzicht van jouw verzuimmeldingen. Zo kun jij precies zijn wanneer jij je bijvoorbeeld het afgelopen jaar hebt ziekgemeld, of om een andere reden afwezig bent geweest.

Uren

Als jouw werkgever uren bijhoudt, dan kun je in het tabblad uren simpel alle bijgehouden overuren vinden en of de overuren zijn uitbetaald of als tijd-voor-tijd zijn uitgekeerd. Daarnaast heb je de mogelijkheid, indien van toepassing, om gewerkte uren aan bepaalde projecten bij te houden.

Declaraties

Ben je benieuwd naar de status van je ingediende declaraties en reiskosten? Deze kun je ook gemakkelijk inzien binnen jouw personeelsdossier.

Workflows

Krijg inzage in de huidige voortgang van jouw persoonlijke workflows en workflows waarin een taak aan jou is toegewezen.

De voortgang per workflow zie je meteen in één overzicht:

Documenten

Nooit meer een loonstrook kwijt? Bij documenten vind je jouw loonstroken en mogelijk jouw jaaropgaven. Daarnaast kunnen hier tal van andere belangrijke documenten opgeslagen worden, zodat je alles op één plek hebt.

Ontwikkeling

Bekijk in het tabblad ontwikkeling de tijdlijn van jouw persoonlijke ontwikkeling, en krijg inzage in de verslaglegging van gesprekken en de gestelde doelen.

Bedrijfsmiddelen

Een overzicht van al je middelen die jij in bruikleen hebt.

Wie ziet wat?

Het personeelsdossier kan niet door iedereen in zijn geheel worden bekeken. De volgende zaken kunnen de verschillende rollen zien:

  • Jijzelf: als eigenaar van je eigen profiel mag je uiteraard alles zien en bewerken.

  • Beheerder: de beheerder mag alles bekijken en bewerken.

  • Teamleider: de teamleider van de betreffende medewerker ziet het profiel en de verlofaanvragen; indien gewenst kan ook toegestaan worden om mee te kijken in Documenten, Contracten en Arbeidsvoorwaarden. Zo kan hij of zij zijn of haar team goed managen en verlof van iedereen goed verwerken.

  • Andere collega's: alle andere collega's kunnen enkel het Overzicht met basis gegevens bekijken. Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe collega's elkaar alvast leren kennen, wel zo leuk :)

Kom je ergens niet uit, laat het ons weten! Je kunt altijd rechtsonder even chatten met ons.

Was dit een antwoord op uw vraag?