Met HoorayHR houdt je overzicht over alle bedrijfsmiddelen. Zo creëer je per medewerker een overzicht van alle middelen die hij in bruikleen heeft of ooit heeft gehad, van e-mail- en softwareaccounts tot laptops en leaseauto’s. Zo raak je nooit meer iets kwijt en weet je exact aan wie je dat ene toetsenbord hebt uitgeleend!

Overzicht bedrijfsmiddelen

Als beheerder houdt je gemakkelijk overzicht welke bedrijfsmiddelen je hebt en welke collega deze in gebruik heeft.
Het overzicht toont je de volgende informatie:

  1. Welke collega heeft het bedrijfsmiddel nu in bezit

  2. Label

  3. Model

  4. Kenmerk

  5. Einddatum (een bedrijfsmiddel kan bijvoorbeeld een vervaldatum hebben, als beheerder krijg je hiervan een notificatie als deze binnenkort verloopt)

  6. Status (beschikbaar, verlopen, in gebruik)

Labels aanmaken en beheren

Standaard staan er diverse labels voor je klaar om jouw bedrijfsmiddelen gemakkelijk in te delen. Denk aan ‘Auto’, ‘Computers’, ‘Sleutels’ etc. Je kunt als beheerder gemakkelijk nieuwe labels aanmaken om zo jullie bedrijfsmiddelen in te delen naar jullie eigen wens.

Label aanmaken

Stap 1: Klik in het bedrijfsmiddelenoverzicht op ‘Voeg nieuwe label toe’
Stap 2: Geef het nieuwe label een naam.
Stap 3: Opslaan! De label is nu aangemaakt.

Label beheren

Stap 1: In het bedrijfsmiddelenoverzicht, zie je achter elke label een bewerk-knop (de drie stippen).
Stap 2: Kies voor ‘Bewerk label’.
Stap 3: Kies een nieuwe naam.
Stap 4: Opslaan! De label is nu bijgewerkt.

Label verwijderen

Stap 1: In het bedrijfsmiddelenoverzicht, zie je achter elke label een bewerk-knop (de drie stippen).
Stap 2: Kies voor ‘Verwijder label’.
Stap 3: Lees de bijsluiter en bevestig door de naam van de label in te vullen.
Stap 4: Opslaan! De label, inclusief alle bijhorende bedrijfsmiddelen is nu verwijderd.

Let op: Het verwijderen van een label inclusief de bedrijfsmiddelen is niet terug te draaien.

Bedrijfsmiddel registreren

Stap 1: In het bedrijfsmiddelenoverzicht, klik op de knop ‘Bedrijfsmiddel toevoegen’.
Stap 2: Selecteer een ‘label’ (verplicht).
Stap 3: Vul het ‘model’ in (verplicht).
Stap 4: Vul de ‘aanschafdatum’ in (optioneel).
Stap 5: Vul een einddatum in (optioneel).
Stap 6. Omschrijf eventuele opmerkingen (optioneel).
Stap 7. Opslaan! Je hebt hierin twee opties: Alleen opslaan, en direct uitgeven aan een collega (zie hieronder).
Let op: Standaard krijgen beheerders 60 dagen en 1 dag van te voren een seintje als dit bedrijfsmiddel verloopt.

Bedrijfsmiddel direct uitgeven

Na het aanmaken van een bedrijfsmiddel krijg je de optie om deze direct uit te geven aan een collega.

Stap 1: Vanuit het bedrijfsmiddelenoverzicht zoek je gemakkelijk het bedrijfsmiddel op die je wilt uitgeven.
Stap 2: Klik op de knop ‘Uitgeven’.
Stap 3: Selecteer welke collega het bedrijfsmiddel in gebruik heeft.
Stap 4: Selecteer de datum van bruikleen.
Stap 5: Selecteer de collega die het bedrijfsmiddel heeft uitgegeven.
Stap 6: Omschrijf een eventuele opmerking
Stap 7: Opslaan!

Na het opslaan wordt er in een tijdlijn weergegeven welke collega het bedrijfsmiddel in gebruik heeft.

Let op: Optioneel kun je een bedrijfsmiddel ook weer direct innemen. Handig als je met terugwerkende kracht je bedrijfsmiddelen wilt registreren.

Bedrijfsmiddel weer innemen

Wil je een bedrijfsmiddel weer innemen? Dat kan.

Stap 1: Vanuit het bedrijfsmiddelenoverzicht zoek je gemakkelijk het bedrijfsmiddel op die je wilt innemen.
Stap 2: Klik op de knop ‘Innemen’ (dit kan ook vanuit de tijdlijn).
Stap 3: Selecteer de datum van inname.
Stap 4: Selecteer welke collega het bedrijfsmiddel heeft ingenomen.
Stap 5: Pas eventueel de opmerking aan.
Stap 6: Opslaan!

Na het opslaan is het bedrijfsmiddel weer beschikbaar. Je kunt deze nu weer uitgeven aan een andere collega.

Bedrijfsmiddel verwijderen

Stap 1: Vanuit het bedrijfsmiddelenoverzicht zoek je gemakkelijk het bedrijfsmiddel op die je wilt uitgeven.
Stap 2: Klik op de actie ‘Bedrijfsmiddel verwijderen inclusief tijdlijn’.
Stap 3: Bevestig
Stap 4: Het bedrijfsmiddel, inclusief de tijdlijn (welke collega’s hebben dit bedrijfsmiddel ooit in bruikleen gehad) is nu verwijderd.

Let op: Het verwijderen van een bedrijfsmiddel inclusief de tijdlijn is niet terug te draaien.

Was dit een antwoord op uw vraag?