Er zijn situaties denkbaar waarbij een werknemer zijn aangevraagde vakantie wil intrekken. Maar hoe zit het met het intrekken van een verlofaanvraag? Kan een werknemer of juist een werkgever zomaar een verlofaanvraag intrekken? In dit kennisartikel leggen we je uit hoe het intrekken van verlof precies werkt en hoe wij dit HoorayHR simpel voor jou hebben geregeld.

Werknemer wil verlofaanvraag intrekken, kan dat?

Er zijn situaties waarin een werknemer toch af wil zijn van zijn aangevraagde verlof. Het uitgangspunt is dat de werknemer zijn wens heeft ingediend voor de verlofaanvraag en dat daarmee het verlof is vastgesteld. Werknemer kan een verzoek tot intrekken verlof doen, het is aan de werkgever om te besluiten dit goed te keuren. Je bent als werkgever niet verplicht om de verlofaanvraag in te trekken, maar uiteraard is het fijn om er in goed overleg uit te komen.

Als werkgever wil ik verlof intrekken, kan dat?

Als werkgever heb je de bevoegdheid om een verlofaanvraag in te trekken. Het intrekken van een reeds goedgekeurde verlofaanvraag dient in overleg te gebeuren met je werknemer. Hiervoor geldt wel dat er gewichtige redenen zijn om de vakantie van je medewerker in te trekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekte van een directe collega of extreme drukte die tijdens de verlofperiode niet weggewerkt kan worden. Het kan hierbij wel voorkomen dat je de gemaakte kosten door de werknemer dient te vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan een geboekte vakantie. Ook hiervoor geldt; blijf in overleg en probeer het samen op te lossen.

Verlofaanvraag intrekken in HoorayHR

Om te zorgen voor een sluitende verlofregistratie worden alle verlofaanvragen altijd getoond binnen HoorayHR. Een goedgekeurde verlofaanvraag kan worden ingetrokken door werknemer en werkgever. Dit zodat werknemer de regie kan voeren of zijn verlofaanvragen.

Werkgevers en teamleiders ontvangen automatisch een melding als een medewerker een verlofaanvraag intrekt. Ingetrokken verlofaanvragen blijven altijd zichtbaar in HoorayHR, zodat zowel beheerders als teamleiders der ingetrokken verlofaanvraag kunnen controleren en eventueel opnieuw kunnen opslaan indien dit gewenst is.

Het intrekken van verlofaanvraag kan een medewerker doen door in de verlofaanvraag op 'Intrekken' te klikken.

Als beheerder kun je een verlofaanvraag 'Verwijderen' (1) of 'Intrekken' (2). Dit geeft je de ruimte om de verlofregistratie overzichtelijk te houden.

In de verlofoverzichten blijven de ingetrokken verlofaanvragen zichtbaar.

Per mail krijgt de beheerder en/of de betreffende teamleider een mail dat de verlofaanvraag is ingetrokken en de mogelijkheid om de ingetrokken verlofaanvraag te controleren. Zo klopt jouw verlofadministratie altijd met HoorayHR!

Heb je het antwoord gevonden?