Binnen HoorayHR is jouw verlofsaldo super gemakkelijk te vinden en altijd up-to-date per kalenderjaar. Dit wordt zelfs helemaal automatisch berekend op basis van jouw beschikbaarheid, wat je extra hebt gekregen en wat er is verbruikt. In HoorayHR wordt jouw verlofbudget op twee manieren weergegeven:

  1. Simpele weergave: Op o.a. jouw dashboard en profiel vind je een simpele weergave met het aantal uur dat nog beschikbaar is en wat er verbruikt is in het huidige jaar.

  2. Verlofsaldo rapport: Onder jouw profiel vind je een link naar het verlofsaldo rapport.

Verlofbudget

Elke gebruiker binnen HoorayHR krijgt per kalenderjaar een startbudget. Deze wordt als volgt berekend:

  • Beschikbaarheid – Op basis van jouw beschikbaarheid worden wettelijke- en bovenwettelijke verlofuren berekend.

  • Meegenomen verlofsaldo voorgaande jaren – Verlofbudget van voorgaande jaren wat nog niet is opgemaakt en nog niet is vervallen.

  • Mutaties – Aanpassingen die door een beheerder zijn toegevoegd.

Tijd-voor-tijd

Onder tijd-voor-tijd valt het volgende:

Besteed verlof

Onder besteed verlof valt het volgende:

  • Opgenomen verlof – Alle verlofaanvragen zoals vakanties, verhuizingen etc.

  • Feestdagen en verplichte vrije dagen – Alle feestdagen en verplichte vrije dagen die door een beheerder zijn aangemaakt.

Beschikbaar verlofsaldo

Het beschikbare verlofsaldo is de som van alle bovenstaande verlofsoorten. Dit is het daadwerkelijke verlofbudget wat nog beschikbaar is voor het huidige jaar.

Heb je het antwoord gevonden?